BHMS-I YEAR

Aadya Shri Nijalingeswar Shikshan Sansthe’s

S.B.Shirkoli Homoeopathic Medical College,Anant vidya nagar, SANKESHWAR.

LIST OF STUDENTS I YEAR BHMS

FOR THE YEAR 2019-2020      

Sl.no Name of the students Quota
01 ALIYA HANAGIKATTI Management
02 SHAMBAVI NAVI Management
03 ARIHANT KAGAWADE Management
04 AYUB SOLAPURE Management
05 GIRIJA SHENDE Management
06 BELEKAR ASHWIN Management
07 SATISH KANKANWADI Management
08 SHRINATH NAVI Management
09 BAPUSAHEB KARANDE Management
10 JADHAV SHRAVANI Management
11 SURVE SAMIKSHA Management
12 SUVINUTA HOLEPPAGOL Management
13 SATISH KUMBAR Management
14 NAHINKAUSAR INAMDAR Management
15 RAGHUVEER MR KEA
16 QIZRA SULTANA KEA
17 VEERESH H KEA
18 SUSHMITA KARANI KEA
19 PALLAVI R KEA
20 SANTOSH KUMAR KEA
21 PRABHU KEA
22 SINDHU H KEA
23 DHANASHREE BABAR KEA
24 ROHINI GIRIMALLANAVAR KEA
25 JUBEDHA BHADAGAVI KEA
26 MADHURA BALAGANNAVAR KEA
27 POOJA METRI KEA
28 MADHU KATTI KEA